Updates

Føler du at hverdagen raser forbi uten at du får nyte øyeblikkene? TM teknikker gir det mer indre ro og glede slik at du klarer å være mer i nuet.

Book

Visste du at du bare bruker en liten del av ditt indre potensial? Kom på et gratis foredrag om TM og lær hvordan du kan få tilgang til mer av dette.

Book

Visste du at du bare bruker en liten del av ditt indre potensial? Kom på et gratis foredrag om TM og lær hvordan du kan få tilgang til mer av dette.

Book

Klarer du å nyte hverdagen din til det fulle? Transcendental Meditasjon er en enkel og uanstrengt mental teknikk som fjerner stress og gir deg mer indre ro.

Book

Klarer du å nyte hverdagen din til det fulle? Transcendental Meditasjon er en enkel og uanstrengt mental teknikk som fjerner stress og gir deg mer indre ro.

Book

Mindre negative tanker? En av de første tingene folk merker når de lærer TM er at de får mindre negative tanker og tankekjør. Over 7 millioner mennesker har allerede lært denne fantastiske teknikken. Kom på et gratis foredrag og lær mer.

Finn ut mer

Testimonials

a month ago
(Translated by Google) A wonderful place to expand awareness, get deep rest and new and deeper experiences of myself and man! The center can offer exciting and educational lectures on awareness and self-development! Meditating in layers with others reinforces the effect of my meditation! TM is the most important tool I have in a hectic everyday life to relax and bring myself in, and it has changed my life totally by constantly being in positive development! (Original) Et fantastisk sted for å utvide bevisstheten, få dyp hvile og nye og dypere erfaringer av meg selv og mennesket! Senteret kan tilby spennende og lærerike foredrag om bevissthets og selvutvikling! Ved å meditere i lag med andre forsterker det effekten av min meditasjon! TM er det viktigste verktøyet jeg har i en hektisk hverdag for å slappet av og hentet meg inn, og det har endret livet mitt totalt ved å stadig være i positiv utvikling!
- Tom M
a month ago
(Translated by Google) Have been meditating every day for six months now. This has become a routine, which allows me to "grab the day". Won't be it besides. Recommendation for new ones. To be effective, it must be done every day, as the course specifies. You have to "train" to be good. Big thanks to Thomas Reinholdt in Oslo😊 (Original) Har meditert hver dag i et halvt år nå. Dette er blitt en rutine, som gjør meg i stand til å "gripe dagen". Vil ikke være det foruten. Anbefaling til nye. For å få effekt må det gjøres hver dag, slik som kurset presiserer. Man må altså "trene" for å bli god. Stor takk til Thomas Reinholdt i Oslo😊
- Bjørn T
a month ago
(Translated by Google) Great place and effect! Technology is already one of the best things I've learned and done in my life, and it's just getting better. Incredibly grateful! (Original) Fantatisk sted og effekt! Teknikken er allerede noe av det beste jeg har lært og gjort i livet mitt, og det blir bare bedre. Utrolig takknemlig!
- bluhbruh p

Transcendental Meditasjon senter i Oslo

Transcendental Meditasjon teknikken har blitt lært bort i Norge siden 1960 tallet av vår ideelle stiftelse. Transcendental Meditasjon er en ikke-religiøs mental teknikk som fjerner stress og får deg mer i flytsonen. Vår målsetting er å lære så mange som mulig denne teknikken slik at hver enkelt blir en mer harmonisk utgave av seg selv. Dette har forskningen vist at Transcendental Meditasjon bidrar til relativt raskt. Blant annet viser forskningen at TM teknikken reduserer angstsymptomer med 50 % på bare to uker med teknikken. I tillegg ser man en økning i serotonin nivået vårt. Vi tilbyr kurs i Transcendental Meditasjon regelmessig. TM læres bort på en systematisk måte og gjør deg i stand til å få mer ut av ditt indre potensial. Vi tilbyr gratis foredrag og webinar hvor du kan lære mer om meditasjon generelt og TM spesielt. Du kan melde deg på via denne siden: http://no.tm.org/oslo

Contact Us

Contact

Call now
  • 995 53 095

Address

Get directions
Teatergata 1
(inngang fra Akersgata)
0180 Oslo
Norway

Business Hours

Mon:12:30 – 8:30 PM
Tue:12:30 – 8:30 PM
Wed:12:30 – 8:30 PM
Thu:12:30 – 8:30 PM
Fri:12:30 – 8:30 PM
Sat:12:30 – 8:30 PM
Sun:12:30 – 8:30 PM
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.